LLEIDA MARXA
Select Page

Bases

1st RICARD VIÑES PIANO KIDS AND YOUTH

29 de juny a 2 de juliol de 2017
LLEIDA, Catalunya (Espanya)
Dirigit a pianistes de qualsevol nacionalitat

L’agradable ciutat de Lleida, lloc de naixement de Ricard Viñes i d’Enric Granados, capital interior de Catalunya, es troba a una hora en tren de Barcelona i a dues hores de Madrid.

El concurs té lloc en el magnífic Auditori Enric Granados, edifici que també alberga el Conservatori de Música, per la qual cosa tots els participants disposen d’aules d’estudi.

Proposem als concursants i als seus acompanyants diferents possibilitats d’hospedar-se a la ciutat. També oferim l’oportunitat d’allotjament gratuït en una de les nostres famílies amfitriones.

 

PARTICIPANTS

El concurs és obert a pianistes de qualsevol nacionalitat nascuts l’any 2000 i posteriors. S’exclouen familiars dels membres del jurat i estudiants que hagin estat alumnes d’ells durant els dos darrers anys.

 

CATEGORIES

El concurs estableix tres categories segons l’edat dels participants:

 • I Categoria (nascuts l’any 2006 i posteriors)
 • II Categoria (nascuts els 2005, 2004 i 2003)
 • III Categoria (nascuts els 2000, 2001 i 2002)

 

REPERTORI

I Categoria (màxim 12 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. Una o vàries peces de lliure elecció

II Categoria (mínim 15 minuts – màxim 20 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. Una o vàries peces de lliure elecció

III Categoría (mínim 25 minuts – máxim 30 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. El primer moviment d’una sonata clàssica
 4. Una o vàries peces de lliure elecció (opcionalment, una peça d’Enric Granados) (vegeu l’annex 1)

Cal interpretar de memòria tot el programa.

Les repeticions es deixen a discreció del concursant, tenint en compte que la duració total no pot superar el límit establert.

El jurat es reserva el dret d’interrompre un concursant en el cas que s’excedeixi el límit de temps establert.

Es permeten canvis en el programa presentat fins el dia 1 de juny de 2017.

 

MEMBRES DEL JURAT

 • Stanislav Pochekin
 • Vladislav Bronevetzky
 • Hui-Ying Liu-Tawaststjerna
 • Akemi Alink-Yamamoto
 • Puri Terrado
 • Jordi Benseny
 • Enric Prió

 

PREMIS

I Categoria

 • 1r Premi 500 €
 • 2r Premi 300 €
 • 3r Premi 200 €

II Categoria

 • 1r Premi 1000 €
 • 2n Premi 500 €
 • 3r Premi 300 €

III Categoria

 • 1r Premi 2000 € i concert a l’Auditori Enric Granados, Lleida
 • 2n Premi 1000 €
 • 3r Premi 500 €
 • Premi Especial a la millor interpretació del repertori Enric Granados 300 €

Tots els participants rebran diplomes de participació.

El jurat podrà concedir distincions.

Les decisions del jurat son inapel·lables.

Per a poder rebre la quantia corresponent, és necessari que els guanyadors participin amb una actuació a la cerimònia de lliurament de premis. El programa el determinarà el jurat.

Els premis estan subjectes als impostos legals que pertoqui.

 

DATA LÍMIT

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el dia 3 de maig de 2017.

Por raons òbvies d’organització, es recomana encaridament als interessats que presentin aviat la seva sol·licitud.

 

DOCUMENTS PER A LA INSCRIPCIÓ

Cal enviar els documents següents per correu electrònic a cricardvines@paeria.cat

 1. Butlleta d’inscripció (vegeu l’annex 2) degudament emplenada
 2. Autorització del pare, mare o tutor legal, degudament emplenada i signada (vegeu l’annex 3)
 3. Fotocòpia del DNI o passaport del candidat
 4. Currículum vitae que especifiqui estudis, concerts oferts, distincions, premis, diplomes i altres aspectes que el candidat consideri convenients
 5. Una fotografia actual, adequada per a ser reproduïda

 

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ

 • Una cop presentada la inscripció i la resta de documents, l’organització confirmarà la seva recepció en un termini de set dies laborables.
 • Passada la data límit (3 de maig de 2017), l’organització disposarà fins el dia 26 de maig per a comunicar per correu electrònic als inscrits la seva admissió o no admissió al concurs. En cas de no rebre resposta, es prega contactar amb l’organització.
 • Els candidats acceptats disposaran d’una setmana, a partir del moment que l’organització els informi sobre la seva admissió, per tal de fer efectiva la transferència de la quota d’inscripció, que ascendeix a 50 € (cinquanta euros). Aquesta quantitat no és reemborsable.

  

SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
El nombre de participants és limitat. Després de la data límit de presentació d’inscripcions, i en el cas que hi hagi més sol·licituds de les que el concurs pot admetre, l’organització, a través dels membres del jurat, seleccionarà un màxim de candidats. Aquesta selecció es farà tenint en compte els aspectes musicals i pianístics del currículum.

  

VIATGE I ALLOTJAMENT

L’organització contactarà amb els candidats acceptats i els oferirà informacions pràctiques sobre el viatge a Lleida, així com una relació de diferents possibilitats d’allotjament a la ciutat. El concurs disposa de condicions avantatjoses en diferents establiments hotelers de la ciutat.

També és possible allotjament gratuït per a alguns concursants i acompanyants en una de les nostres famílies amfitriones. El nombre d’aquestes famílies és limitat i es dóna prioritat als concursants procedents de països més llunyans.

És necessari que els concursants estiguin acompanyats i supervisats per un adult, que serà el responsable en tot moment del menor a qui acompanya.

  

AULES D’ESTUDI i PIANO DEL CONCURS

L’organització proporcionarà als participants aules d’estudi en el conservatori durant els dies del concurs.

Cada concursant disposarà d’uns minuts d’assaig al piano de la sala del concurs, d’acord amb l’horari que es publicarà oportunament.

 

PRESENTACIÓ DELS CONCURSANTS
Tots els candidats seleccionats s’han de presentar a la recepció de concursants que tindrà lloc a la Sala 2 de l’Auditori d’acord amb l’horari següent:

 • III Categoria: dijous, 29 de juny a les 18 h
 • II Categoria: divendres, 30 de juny a les 20 h
 • I Categoria: dissabte, 1 de juliol a les 20 h

 

CALENDARI

Concert inaugural
Dijous 29 de juny a les 20.00
(a càrrec de Dina Ivanova – entrada gratuïta)

III Categoria
Presentació de concursants             Dijous 29 de juny a les 18.00
Actuacions                                        Divendres 30 de juny

II Categoria
Presentació de concursants             Divendres 30 de juny a les 20.00
Actuacions                                        Dissabte 1 de juliol

I Categoria
Presentació de concursants             Dissabte 1 de juliol a les 20.00
Actuacions                                        Diumenge 2 de juliol (matí)

Acte de lliurament de premis
Diumenge 2 de juliol a les 19.00
Proclamació dels guanyadors i cerimònia de lliurament de premis.
Després de la cerimònia, els guanyadors oferiran una breu actuació

L’ordre d’actuació de cada categoria seguirà l’ordre alfabètic del cognom dels concursants, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte de l’actuació de cada concursant es publicarà després de la presentació dels concursants en cada categoria.

 

ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’enregistrament, difusió i producció de totes les actuacions dels concursants.

 

ACCEPTACIÓ DE LAS BASES

L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases o la negativa a acceptar les decisions del jurat pot donar lloc a l’exclusió del concurs, sense dret d’apel·lació.
A l’enviar la butlleta d’inscripció, el participant accepta les regles establertes.