LLEIDA MARXA
Select Page

Annex 2: Inscripció

 • DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PARTICIPANT

 • DD slash MM slash YYYY
 • DADES DE CONTACTE DEL PARTICIPANT

 • PROGRAMA (obres i autors)

  Es poden repetir una o més peces de l’enregistrament audiovisual a la prova eliminatòria o a la prova semifinal, però no es pot presentar una peça de la prova eliminatòria a la prova semifinal.
 • 1. ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL

  Cadascuna de les peces presentades en l’enregistrament s’ha d’enregistrar en una sola presa de so, sense pauses ni edició. El vídeo s’ha d’enviar per correu electrònic en format DVD, o bé indicant la URL d’un document en línia.
 • (mínim 10 minuts – màxim 15 minuts)
 • 2. PROVA ELIMINATÒRIA

 • (mínim 20 minuts – màxim 25 minuts)
 • 3. PROVA SEMIFINAL

 • (mínim 35 minuts – màxim 40 minuts)
 • 4. PROVA FINAL

 • Inseriu la URL de Youtube o Vimeo del vostre enregistrament audiovisual
 • Escanegeu i adjunteu aquí el dni o el passaport del candidat.
  Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 3 MB.
 • Adjunteu aquí el curriculum vitae que especifiqui estudis, concerts oferts, distincions, premis, diplomes i altres aspectes que el candidat consideri convenients.
  Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 3 MB.
 • Adjunteu aquí una fotografia actual del candidat, adequada per a ser reproduïda.
  Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 3 MB.
 • INFORMACIÓ I CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CAPTACIÓ D’IMATGES DELS PARTICIPANTS

 • INFORMACIÓ

  Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i que està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament de Lleida demana el consentiment als participants per publicar fotografies i vídeos de l’esmentada activitat on apareguin i hi siguin clarament identificables.

  D’acord amb l’article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les dades facilitades mitjançant aquest formulari d’inscripció i totes aquelles a què tingui accés l’Ajuntament durant l’esmentada activitat, s’inclouran en el fitxer de dades personals gestionades sota responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida “Participants en activitats municipals”, amb l’únic objectiu de gestionar els participants en l’activitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant un escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Pl. Paeria 11, baixos, 25007 Lleida.  AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT

  El participant autoritza i presta el seu consentiment exprés per a què es pugui captar la seva imatge i dades identificatives en fotografies i filmacions corresponents a l’esmentada activitat i es puguin reproduir i publicar en:

  • Pàgines web i publicacions de l’Ajuntament de Lleida amb finalitats de caire institucional, cultural o educatiu.
  • Filmacions destinades a difusió pública no comercial.

  Tot això, durant el desenvolupament de l’activitat a la qual s’ha inscrit, llevat que el consentiment prestat sigui revocat en qualsevol moment posterior.

 • Hidden

  Confirmació

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.