LLEIDA MARXA
Select Page

Bases

23rd RICARD VIÑES INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

25 a 30 de juny de 2018

LLEIDA, Catalunya (Espanya)

Obert a pianistes de qualsevol nacionalitat

d’edats compreses entre els 18 i els 32 anys

 

PARTICIPANTS

El concurs és obert a pianistes de qualsevol nacionalitat d’edats compreses entre els 18 i els 32 anys (a la data del concurs). S’exclouen els guanyadors del primers premis en edicions anteriors, i familiars dels membres del jurats o pianistes que hagin estudiat amb algun membre del jurat durant els dos anys previs al concurs.

PROVES I REPERTORI

Els concursants se sotmetran a una preselecció i tres proves: eliminatòria, semifinal i final. L’estructura i el repertori de cadascuna de les proves són els següents:

1. Enregistrament audiovisual (mínim 10 minuts – màxim 15 minuts)

Un estudi de virtuosisme, un primer moviment ràpid d’una sonata de Haydn, Mozart o Beethoven, una o més peces de lliure elecció.

2. Prova eliminatòria (mínim 20 minuts – màxim  25 minuts)

Dues sonates de D. Scarlatti o A. Soler, dos estudis de virtuosisme, una o més peces de lliure elecció.

3. Prova semifinal (mínim 35 minuts – màxim  40 minuts)

Una sonata completa de Haydn, Mozart o Beethoven, una peça del repertori Ricard Viñes (vegeu l’annex 1) i opcionalment, una o més peces de lliure elecció.

4. Prova final

Un dels concerts següents, a elegir:

 • L.V. BEETHOVEN: Concert núm. 4 en sol major, Op. 58
 • L. V. BEETHOVEN: Concert núm. 5 en mi bemoll major, Op. 73
 • F. CHOPIN: Concert núm. 1 en mi menor, Op. 11
 • F. CHOPIN: Concert núm. 2 en fa menor, Op. 21
 • E. GRIEG: Concert en la menor, Op. 16
 • F. LISZT: Concert núm. 1 en mi bemoll major, S. 124
 • W. A. MOZART: Concert núm. 20 en re menor, KV 466
 • W. A. MOZART: Concert núm. 23 en la major, KV 488
 • S. RAKHMÀNINOV: Concert núm. 2 en do menor, Op. 18
 • M. RAVEL: Concert en sol major
 • R. SCHUMANN: Concert en la menor, Op. 54
 • P. I.TXAIKOVSKI: Concert núm. 1 en si bemoll menor, Op. 23

L’acompanyament anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès OSV http://www.osvalles.com/en

Tot el programa ha de ser interpretat de memòria.

Les repeticions poden ser tocades o no a discreció del concursant, sempre i quan es respectin els límits de temps estipulats per a cada prova.

El jurat podrà interrompre una actuació si el concursant excedeix el temps estipulat.

Es pot repetir una peça o vàries peces de l’enregistrament audiovisual a la prova eliminatòria o a la prova semifinal, però no es pot presentar una peça de la prova eliminatòria a la prova semifinal.

No s’accepten parts d’obres en cap de les proves (en el cas de sonates, preludis i fugues, partites, etc.).

MEMBRES DEL JURAT

Dina Yoffe

Norma Fisher

Naum Grubert

Stanislav Pochekin

Vladislav Bronevetzky

Puri Terrado

Jordi Benseny

PREMIS

 • 1r Premi 12.000 € (patrocinat per IFR Group). Concerts amb orquestra
 • 2n Premi 6.000 €. Concert de piano a l’Auditori de Lleida
 • 3r Premi 3.000 €. Concert de piano a l’Auditori de Lleida
 • Premi Especial al millor participant espanyol: Concert de piano a l’Auditori de Lleida
 • Premi Especial a la millor interpretació del repertori Ricard Viñes 1.000 €

Tots els semifinalistes rebran la quantitat de 250 €.

Aquestes quantitats estaran subjectes a les deduccions legals.

DOCUMENTS PER A L’INSCRIPCIÓ

Aquests són els documents que cal enviar per correu electrònic a cricardvines@paeria.cat

1. Enregistrament audiovisual (vegeu informació a sota)

2. Butlleta d’inscripció degudament emplenada (vegeu annex 2)

3. Fotocòpia del DNI o passaport del candidat

4. Currículum vitae amb especificació dels estudis, concerts oferts, premis i diplomes, i d’altres aspectes que el candidat consideri oportuns

5. Una fotografia actual, adequada per a la reproducció

Els inscrits autoritzen l’organització del concurs a dur a terme les accions que es considerin oportunes per tal de comprovar i verificar la informació aportada.

ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL

Cadascuna de les peces presentades en l’enregistrament ha de ser gravada en una sola toma de so, sense pauses ni edició. El vídeo ha de ser enviat per e-mail en format DVD o bé indicant la URL d’un document online.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSCRIPCIONS

La data límit per a inscriure’s és el dia 7 d’abril de 2018.

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ

 • Un cop presentada la inscripció i la resta de documents, l’organització confirmarà la seva recepció en un termini de set dies laborables.
 • Passada la data límit de presentació d’inscripcions (7 d’abril de 2018), l’organització disposarà fins el dia 10 de maig per a comunicar per correu electrònic als inscrits la seva admissió o no admissió al concurs. En cas de no rebre resposta, es prega contactar amb l’organització.
 • Els candidats acceptats disposaran d’una setmana, a partir del moment que l’organització els informi sobre la seva admissió, per tal de fer efectiva la transferència de la quota d’inscripció, que ascendeix a 100 € (cent euros). Aquesta quantitat no és reemborsable.

VIATGE I ALLOTJAMENT

L’organització contactarà amb els candidats acceptats i els oferirà informacions pràctiques sobre el viatge a Lleida, així com una relació de diferents possibilitats d’allotjament a la ciutat. El concurs disposa de condicions avantatjoses en diferents establiments hotelers de la ciutat.

També és possible allotjament gratuït per a alguns concursants en una de les nostres famílies amfitriones.

PRESENTACIÓ DELS CONCURSANTS

Tots els candidats seleccionats s’han de presentar a la recepció de concursants que tindrà lloc a la Sala 2 de l’Auditori el dia 25 de juny a les 6 de la tarda.

AULES D’ESTUDI i PIANO DEL CONCURS

L’organització proporcionarà als participants aules d’estudi en el conservatori durant els dies del concurs.

Cada concursant disposarà d’un temps d’assaig al piano de la sala del concurs, d’acord amb l’horari que es publicarà oportunament.

CALENDARI

25 de juny, dilluns

Presentació dels concursants a l’auditori

26 i 27 de juny, dimarts i dimecres

Proves eliminatòries

28 de juny, dijous

Prova semifinal

29 de juny, divendres

Assajos amb l’orquestra

30 de juny, dissabte

Prova final i lliurament de premis

L’ordre d’actuació de cada concursant seguirà l’ordre alfabètic del seu cognom, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte de l’actuació de cada concursant es publicarà després de la presentació dels concursants.

ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’enregistrament, difusió i producció de totes les actuacions dels concursants.

ACCEPTACIÓ DE LAS BASES

L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases o la negativa a acceptar les decisions del jurat pot donar lloc a l’exclusió del concurs, sense dret d’apel·lació.

A l’enviar la butlleta d’inscripció, el participant accepta les regles establertes.