LLEIDA MARXA
Select Page

Bases

2nd RICARD VIÑES PIANO KIDS AND YOUTH
27 a 30 de juny de 2019
LLEIDA, Catalunya (Espanya)
Dirigit a pianistes de qualsevol nacionalitat

L’agradable ciutat de Lleida, lloc de naixement de Ricard Viñes i d’Enric Granados, capital interior de Catalunya, es troba a una hora en tren de Barcelona i a dues hores de Madrid.

El concurs té lloc en el magnífic Auditori Enric Granados, edifici que també alberga el Conservatori de Música, per la qual cosa tots els participants disposen d’aules d’estudi.

Proposem als concursants i als seus acompanyants diferents possibilitats d’allotjar-se a la ciutat

 

PARTICIPANTS

El concurs és obert a pianistes de qualsevol nacionalitat nascuts l’any 2002 i posteriors. S’exclouen familiars dels membres del jurat i estudiants que hagin estat alumnes d’ells durant els dos darrers anys. Els primers premis de l’edició anterior no es poden presentar a la mateixa categoria

 

CATEGORIES

El concurs estableix tres categories segons l’edat dels participants:

 • I Categoria (nascuts l’any 2008 i posteriors)
 • II Categoria (nascuts els 2005, 2006 i 2007)
 • III Categoria (nascuts els 2002, 2003 i 2004)

 

REPERTORI

I Categoria (màxim 12 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. Una o vàries peces de lliure elecció

II Categoria (mínim 15 minuts – màxim 20 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. Una o vàries peces de lliure elecció

III Categoria (mínim 25 minuts – màxim 30 minuts)

 1. Una peça de l’època barroca
 2. Un estudi de lliure elecció
 3. El primer moviment ràpid d’una sonata clàssica
 4. Una o vàries peces de lliure elecció

Cal interpretar de memòria tot el programa.

Les repeticions es deixen a discreció del concursant, tenint en compte que la duració total no pot superar el límit estipulat.

El jurat es reserva el dret d’interrompre un concursant en el cas que s’excedeixi el límit de temps establert.

Es permeten modificacions en el programa presentat fins el dia 1 de juny de 2019.

 

MEMBRES DEL JURAT

 • Sr. Stanislav Pochekin
 • Sr. Vladislav Bronevetzky
 • Sra. Hideko Kobayashi
 • Sra. Joanna Maurer-Brzezinska
 • Sra. Puri Terrado
 • Sr. Jordi Benseny
 • Sr. Enric Prió

 

PREMIS

I Categoria

 • 1r Premi 500 €
 • 2r Premi 300 €
 • 3r Premi 200 €

II Categoria

 • 1r Premi 1000 €
 • 2n Premi 500 €
 • 3r Premi 300 €

III Categoria

 • 1r Premi 2000 € i concert a l’Auditori Enric Granados de Lleida
 • 2n Premi 1000 €
 • 3r Premi 500 €

Tots els participants rebran diplomes de participació.

El jurat podrà concedir distincions.

Les decisions del jurat son inapel·lables.

Per a poder rebre la quantia corresponent, és necessari que els guanyadors participin amb una actuació a la cerimònia de lliurament de premis. El programa el determinarà el jurat.

 

DATA LÍMIT

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el dia 1 de maig de 2019.

No s’ha fer cap pagament per presentar la sol·licitud. El pagament cal fer-lo un cop l’organització hagi comunicat l’acceptació de l’inscrit al concurs.

Por raons òbvies d’organització, es recomana encaridament als interessats que presentin aviat la seva sol·licitud.

 

INSCRIPCIÓ

La inscripció es fa mitjançant l’aplicatiu que correspon a l’edat del participant.

A part de les dades personals i del repertori, l’aplicatiu de la inscripció també us demanarà:

 • Autorització del pare, mare o tutor legal
 • DNI o passaport del candidat
 • Currículum vitae que especifiqui estudis, concerts oferts, distincions, premis, diplomes i altres aspectes que el candidat consideri convenients
 • Una fotografia actual, adequada per a ser reproduïda

 

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ

 • Un cop presentada la inscripció i la resta de documents, el candidat rebrà una resposta automàtica i l’organització confirmarà la seva recepció mitjançant un correu electrònic en un termini de set dies laborables.
 • Passada la data límit (1 de maig de 2019), l’organització disposarà fins el dia 24 de maig per a comunicar per correu electrònic als inscrits la seva admissió o no admissió al concurs. En cas de no rebre resposta, es prega contactar amb l’organització.
 • Els candidats acceptats disposaran d’una setmana, a partir del moment que l’organització els informi sobre la seva admissió, per tal de fer efectiva la transferència de la quota d’inscripció, que ascendeix a 50 € (cinquanta euros), amb les despeses a càrrec de l’emissor. Aquesta quantitat no és reemborsable.

 

SELECCIÓ DE PARTICIPANTS

El nombre de participants és limitat per raons de calendari. Després de la data límit de presentació d’inscripcions, i en el cas que hi hagi més sol·licituds de les que el concurs pot admetre, l’organització, a través dels membres del jurat, seleccionarà un màxim de candidats. Aquesta selecció es farà tenint en compte els aspectes musicals i pianístics del currículum.

 

VIATGE I ALLOTJAMENT

L’organització contactarà amb els candidats acceptats i els oferirà informacions pràctiques sobre el viatge a Lleida, així com una relació de diferents possibilitats d’allotjament a la ciutat. El concurs disposa de condicions avantatjoses en diferents establiments hotelers de la ciutat.

És obligatori que els concursants estiguin acompanyats i supervisats per un adult, que serà el responsable en tot moment del menor a qui acompanya.

 

AULES D’ESTUDI i PIANO DEL CONCURS

L’organització proporcionarà als participants aules d’estudi en el conservatori durant els dies del concurs.

Cada concursant disposarà d’uns minuts d’assaig al piano de la sala del concurs, d’acord amb l’horari que es publicarà oportunament.

 

PRESENTACIÓ DELS CONCURSANTS

Tots els candidats seleccionats s’han de presentar a la recepció de concursants que tindrà lloc a la Sala 2 de l’Auditori d’acord amb l’horari següent:

 • III Categoria: dijous, 27 de juny a les 18 h
 • II Categoria: divendres, 28 de juny a les 20 h
 • I Categoria: dissabte, 29 de juny a les 20 h

A la recepció dels concursants es donaran informacions concretes sobre l’organització i funcionament del concurs, i s’establiran els horaris per provar el piano de la sala del concurs i els horaris exactes de l’actuació de cada participant.

 

CALENDARI

Dijous, 27 de juny

 • A les 18 h
  Presentació dels concursants de la III Categoria
 • A les 20 h
  Concert inaugural (entrada gratuïta)

Divendres, 28 de juny

 • Actuacions dels concursants de la III Categoria
 • A les 20 h
  Presentació dels concursants de la II Categoria

Dissabte, 29 de juny

 • Actuacions dels concursants de la II Categoria
 • A les 20 h
  Presentació dels concursants de la I Categoria

Diumenge, 30 de juny

 • Actuacions dels concursants de la I Categoria
 • A les 19 h
  Proclamació dels guanyadors i cerimònia de lliurament de premis.
  Després de la cerimònia, els guanyadors oferiran una breu actuació.

L’ordre d’actuació de cada categoria seguirà l’ordre alfabètic del cognom dels concursants, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte de l’actuació de cada concursant es publicarà després de la presentació dels concursants en cada categoria.

 

ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’enregistrament, difusió i producció de totes les actuacions dels concursants.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Podeu dirigir-vos per correu electrònic a:

cricardvines@paeria.cat

 

ACCEPTACIÓ DE LAS BASES

L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases o la negativa a acceptar les decisions del jurat pot donar lloc a l’exclusió del concurs, sense dret d’apel·lació.


A l’enviar la butlleta d’inscripció, el participant accepta les regles establertes.