LLEIDA MARXA
Select Page

Calendari

CALENDARI 2020

28 de juny, diumenge
Presentació dels concursants a l’auditori

29 i 30 de juny, dilluns i dimarts
Prova eliminatòria

1 i 2 de juliol, dimecres i dijous
Prova semifinal

3 de juliol, divendres
Assajos amb l’orquestra
Entrevistes del jurat amb els participants interessats

4 de juliol, dissabte
Prova final i lliurament de premis

Les actuacions dels participants seguiran l’ordre alfabètic del seu cognom, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte es publicarà després de la presentació dels concursants.