LLEIDA MARXA
Select Page

Calendari

CALENDARI 2021

27 de juny, diumenge
Presentació dels concursants a l’auditori

28 i 29 de juny, dilluns i dimarts
Prova eliminatòria

30 de juny i 1 de juliol, dimecres i dijous
Prova semifinal

2 de juliol, divendres
Assajos amb l’orquestra
Entrevistes del jurat amb els participants interessats

3 de juliol, dissabte
Prova final i lliurament de premis

Les actuacions dels participants seguiran l’ordre alfabètic del seu cognom, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte es publicarà després de la presentació dels concursants.