LLEIDA MARXA
Select Page

Bases

25th RICARD VIÑES INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

27 de juny a 1 de juliol de 2023
LLEIDA, Catalunya (Espanya)
Obert a pianistes de qualsevol nacionalitat
d’edats compreses entre els 18 i els 32 anys

 

PARTICIPANTS

El concurs és obert a pianistes de qualsevol nacionalitat d’edats compreses entre els 18 i els 32 anys a la data del concurs. S’exclouen els guanyadors del primers premis en edicions anteriors, i familiars dels membres del jurat o pianistes que hagin estudiat amb regularitat amb algun membre del jurat durant els dos anys previs al concurs.

 

PROVES I REPERTORI

Els concursants se sotmetran a tres proves: prova eliminatòria online, prova semifinal i prova final. L’estructura i el repertori de cadascuna de les proves són els següents:

1. Prova eliminatòria online (mínim 30 minuts – màxim 40 minuts)

 • Repertori: un preludi i fuga de J.S. Bach, dos estudis de virtuosisme, una sonata sencera de Haydn o Mozart, una o més peces de lliure elecció.

2. Prova semifinal presencial (mínim 50 minuts – màxim 60 minuts)

 • Repertori: recital lliure que inclogui una peça del repertori Ricard Viñes (vegeu l’annex).

3. Prova final presencial

Un dels concerts següents, a elecció del concursant:

 • L.V. BEETHOVEN: Concert núm. 3 en do menor, op. 37
 • L.V. BEETHOVEN: Concert núm. 4 en sol major, op. 58
 • L.V. BEETHOVEN: Concert núm. 5 en mi bemoll major, op. 73
 • F. CHOPIN: Concert núm. 1 en mi menor, op. 11
 • F. CHOPIN: Concert núm. 2 en fa menor, op. 21
 • E. GRIEG: Concert en la menor, op.16
 • F. LISZT: Concert núm. 1 en mi bemoll major, S. 124
 • W. A. MOZART: Concert núm. 20 en re menor, KV 466
 • W. A. MOZART: Concert núm. 23 en la major, KV 488
 • S. RAKHMÀNINOV: Concert núm. 2 en do menor, op. 18
 • M. RAVEL: Concert en sol major
 • R. SCHUMANN: Concert en la menor, op. 54
 • P. I.TXAIKOVSKI: Concert núm. 1 en si bemoll menor, Op. 23

Observacions

Tot el programa ha de ser interpretat de memòria.

Les repeticions poden ser tocades o no a discreció del concursant, sempre i quan es respectin els límits de temps assenyalats per a cada prova.

El repertori de la prova eliminatòria i el repertori de la prova final han de ser diferents.

No s’accepten parts d’obres en cap de les proves (en el cas de sonates, preludis i fugues, partites, etc.).

 

MEMBRES DEL JURAT

Hamsa Al-Wadi Juris
Alexander Braginsky
Pietro de Maria
Stanislav Pochekin
Vladislav Bronevetzky
Puri Terrado
Jordi Benseny

 

PREMIS

 • 1r Premi 12.000 € i concerts amb orquestra (OSV – Orquestra Simfònica del Vallès) * a Barcelona (Palau de la Música) i Lleida
 • 2n Premi 6.000 € i concert de piano a l’Auditori de Lleida
 • 3r Premi 3.000 € i concert de piano a l’Auditori de Lleida
 • Premi Especial al millor participant espanyol: concert de piano a l’Auditori de Lleida

Tots els semifinalistes rebran la quantitat de 200 €.

Aquestes quantitats estaran subjectes a les deduccions legals.

* El repertori el determinarà l’orquestra

 

INSCRIPCIÓ A LA PROVA ELIMINATÒRIA

La inscripció es fa mitjançant l’aplicació que trobareu en aquest enllaç.

A part de les dades personals i del repertori, l’aplicació de la inscripció també us demanarà:

 • DNI o passaport del candidat
 • Currículum vitae que especifiqui estudis, concerts oferts, distincions, premis, diplomes i altres aspectes que el candidat consideri convenients
 • Una fotografia actual, adequada per a ser reproduïda o publicada
 • Enregistrament audiovisual (vegeu informació a sota)
 • La quota de inscripció per la prova eliminatòria és de 50 €. Cal afegir a l’aplicació un comprovant del pagament. La quota de participació no serà retornada en cas d’eliminació. Les despeses bancàries, si n’hi ha, van a càrrec de l’interessat.

Els inscrits autoritzen l’organització del concurs a dur a terme les accions que es considerin oportunes per tal de comprovar i verificar la informació aportada.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSCRIPCIONS

La data límit per a inscriure’s és el dia 15 d’abril de 2023.

 

PROVA ELIMINATÒRIA: ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL

El vídeo ha de ser enregistrat específicament pel 25è Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes.

Cadascuna de les peces presentades en l’enregistrament ha de ser gravada en una sola presa de so, sense pauses ni edició, amb bones condicions tècniques de qualitat de so i d’imatge. La càmera ha d’estar situada en un angle des del qual el piano sigui sempre visible, així com la cara del pianista, les seves mans i peus.

L’enregistrament de la primera peça ha de començar amb la següent declaració oral: nom del concursant, Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes i data.

L’enregistrament audiovisual es pot enviar en un sol enllaç o en diversos fitxers.

 

PROCÈS DE LA PROVA ELIMINATÒRIA

Un cop presentada la inscripció i la resta de documents, el candidat rebrà una resposta automàtica i l’organització confirmarà la seva recepció mitjançant un correu electrònic en un termini de deu dies laborables.

La deliberació serà duta a terme per al menys cinc membres del jurat oficial i els vídeos no es publicaran.

L’organització disposarà fins el dia 10 de maig per a comunicar per correu electrònic a cada inscrit la seva admissió o no admissió al concurs. En cas de no rebre resposta, es prega contactar amb l’organització.

 

PROVA SEMIFINAL

El nombre màxim de semifinalistes admesos és de 16.

Tots els candidats seleccionats s’han de presentar a la recepció de concursants que tindrà lloc a la Sala 2 de l’Auditori el dia 27 de juny a les 6 de la tarda.

Les actuacions dels participants seguiran l’ordre alfabètic del seu cognom, a partir de la lletra determinada per l’organització. L’horari exacte es publicarà després de la presentació dels concursants.

 

ACTUACIONS DELS SEMIFINALISTES A LLEIDA

Tots els semifinalistes, excepte els que participaran a la prova final, estan convidats a oferir actuacions a Lleida, després de la prova semifinal, els dies 30 de juny i 1 de juliol. Aquestes actuacions seran remunerades a més a més de la quantitat de 200 €.

 

PROVA FINAL

La prova final tindrà lloc dissabte dia 1 de juliol a les 19 h a l’Auditori Enric Granados de Lleida, amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

 

CALENDARI 2023

 • Data límit per la presentació de la inscripció amb la prova eliminatòria online: 15 d’abril
 • Resultats de la prova eliminatòria online: 10 de maig
 • Presentació dels semifinalistes a Lleida: 27 de juny a las 18 h
 • Prova semifinal: 28 i 29 de juny
 • Entrevistes dels membres convidats al jurat amb els participants interessats: 30 de juny i 1 de juliol
 • Assajos dels finalistes amb l’orquestra a Sabadell: 30 de juny
 • Prova final amb orquestra a l’Auditori Enric Granados de Lleida: 1 de juliol a las 19 h

 

VIATGE I ALLOTJAMENT

L’organització contactarà amb els candidats acceptats i els oferirà informacions pràctiques sobre el viatge a Lleida, així com una relació de diferents possibilitats d’allotjament a la ciutat. El concurs disposa de condicions avantatjoses en diferents establiments hotelers de la ciutat. També és possible allotjament gratuït per a alguns concursants en una de les nostres famílies amfitriones.

 

AULES D’ESTUDI I PIANO DEL CONCURS

L’organització proporcionarà als participants aules d’estudi en el conservatori durant els dies del concurs.

Cada concursant disposarà d’un temps d’assaig al piano de la sala del concurs, d’acord amb l’horari que es publicarà oportunament.

 

ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ

Les proves semifinal i final seran retransmeses en directe per streaming a la pàgina web del concurs.

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’enregistrament, difusió i producció de totes les actuacions dels concursants.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases o la negativa a acceptar les decisions del jurat pot donar lloc a l’exclusió del concurs, sense dret d’apel·lació.
A l’enviar la butlleta d’inscripció, el participant accepta les regles establertes.