Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida

L’Escola de Música i Conservatori de Lleida són els dos centres d’educació musical de titularitat municipal amb els que compta la ciutat. L’Escola de Música ofereix un ensenyament no reglat adreçat a un alumnat força heterogeni, des de nens i nenes de sis anys fins a persones més grans que volen destinar una part dels seu temps de lleure a gaudir de la música.
Per altra banda, el Conservatori de Grau Professional imparteix tots aquells estudis reglats que porten els alumnes de música a la seva professionalització. Aquesta diversificació d’ensenyaments permet que qualsevol persona amb inquietuds musicals pugui trobar un lloc adequat a casa nostra. L’objectiu principal és educar en la música i per això posem a l’abast de l’alumnat tot un seguit d’activitats que, a més de les classes, ajuden a completar llur formació (organització d’intercanvis amb altres centres, setmana cultural, concerts, colònies…). En aquest sentit, per a nosaltres, el treball en grup és fonamental i, de fet, comptem amb nombroses agrupacions instrumentals que ho corroboren.
Ambdós centres, Conservatori i Escola, tenen seu al mateix edifici, i compten amb un claustre d’uns quaranta professors i professores que actualment atenen al voltant d’uns sis-cents alumnes.

Visita la pàgina Web del Conservatori

Pin It on Pinterest