Presentació

L’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida és un edifici singular que podem definir com un centre cultural concebut per a la creació, la promoció,  la investigació i l’ensenyament de la música.

L’Auditori ha de ser un dels elements vertebradors més importants de la vida musical a Lleida respecte al desen-volupament de la cultura musical. També ha de ser el centre de referència del territori lleidatà respecte a la producció que s’hi desenvolupi.

L’Auditori està format pels següents espais:
Sala simfònica: amb capacitat per a 803 persones
Sala de cambra: amb capacitat per a 241 persones
Conservatori i escola municipal de música: 30 aules de diferents característiques
Biblioteca- fonoteca: oberta al públic en general
Restes Domus Romana

Per tant, aquest no solament és un espai destinat a representar espectacles, sinó que té una vessant educativa i social de primer ordre.

Per una altra banda cal destacar la naturalesa pública de la Entitat i, com a tal, els objectius i programes se situen en una visió pública de la gestió cultural.
Entre els objectius estratègics de l’Auditori cal destacar:

– Garantir la producció i difusió de diferents estils musicals en la programació, amb especial atenció a la divulgació de la música catalana i universal d’excel·lència. Es vol programar de manera regular espectacles musicals de diferents tendències, prestant especial atenció als de gran format. Tanmateix, es vol potenciar la producció pròpia amb les formacions més emblemàtiques i residents a l’Auditori.

– Promoure la música en viu com a element pedagògic de desenvolupament i de sensibilitat. La música és fonamental per al creixement de la persona com a tal. En aquest sentit, l’auditori ha de participar en el desenvolupament pedagògic dels qui reben l’acció musical així com en el desenvolupament musical, cultural i personal de les persones que la realitzen. Per tant, volem treballar amb qui rep l’acció i amb qui la fa, i també volem que hi hagi vasos comunicants entre ambdues parts.

– Fomentar la creació en l’àmbit musical, facilitar vies per a la seva difusió i atendre nous llenguatges i noves creacions. L’auditori s’ha vingut percebent com un espai clàssic i conservador. Cal que sigui percebut pels creadors com un lloc on tinguin el seu espai.
Per altra banda, la música és un fil conductor present en moltes arts i cal treballar per tal que hi hagi la presència d’altres arts en la mesura que ho permeti la infraestructura de les sales.

– Facilitar l’accés dels joves músics als circuits professionals. El foment de nous valors és tractat específicament amb diferents concursos en col·laboració amb entitats de Lleida. Actualment hi està vinculat el Concurs Internacional de piano Ricard Viñes i el Concurs Sant Anastasi. Tanmateix, el cicle de música de cambra pretén ser una porta al món de les joves promeses.

– Promoure l’Auditori com a entitat cultural i educativa de primer ordre, complementant l’àmbit educatiu del Conservatori Municipal i treballant activitats i influències en els dos sentits. L’Auditori acull en les seves instal·lacions l’Escola i el Conservatori Municipal de Música. És fonamental, per tant, que hi hagi una interrelació molt profunda entre les dues entitats, per l’ús dels espais, per l’interès de les programacions, per la cantera que es crea en el futur dels músics del territori i per la tasca pedagògica conjunta que es genera.

– Innovar en la relació amb els usuaris de l’Auditori i en l’ús de les noves tecnologies. La vinculació directa amb el  públic passa actualment per l’ús cada cop més intens de les noves tecnologies. Cal atendre el públic i donar-lo resposta amb aquests mitjans, que són immediats i ens permeten un contacte directe i immediat.

– Modernitzar les prestacions de la Biblioteca –fonoteca, ubicar-la com espai d’estudi i investigació i donar-la a conèixer a la ciutat. La biblioteca-fonoteca és una gran desconeguda per als ciutadans i les ciutadanes de Lleida i província, cal que esdevingui no solament un lloc d’estudi dels alumnes del conservatori sinó també dels estudiosos de la música del territori.

– Optimitzar l’espai d’exposició de les restes romanes. En ocasió de la exposició de l’Alcalde  Fuster que es va realitzar en aquest espai, s’ha vist que té nombroses possibilitats. Una de les fites més significatives és la d’habilitar un espai d’exposició dels nostres músics il·lustres Ricard Viñes i Enric Granados.

En definitiva, l’Auditori és un espai viu que ha d’estar al servei dels ciutadans i les ciutadanes i desitgem que en gaudiu en totes les seves vessants.

 

Foto: Santi Iglesias

Pin It on Pinterest